اره ای که در مزرعه مردم را دنبال کرد!!

در یک مزرعه دور افتاده ای مردمی خرافاتی وجود داشته که از شنیده ها و داستانهای قدمی یک افسانه جدید ساخته و در دل مردم وحشت می انداختن، یک بار چندتا از مردم برای مسخره نمودن این فرد به او گفته اند که شخصی در کل مسیر ما را با اره دنبال کرد، اما زمانی که ما برگشتیم اره بود اما هیشکی پشت اره نبود، شما برای خواندن ادامه داستان آراد برندینگ را دنبال کنید.

یکی از محصولات تیز و برنده که به به صورت اتوماتیکو دستی کار می کند، اره نواری کرمان بوده که بسیار تند و سریع یک محصول را برش می دهد، نوع اتوماتیک اره نواری به راحتی یک قطعه را به اندازه های مختلف برش داده و شما در هر نوع ابعادی می توانید آن را استفاده نمایید.

قیمت اره نواری معمولا بستی به نوع جنس و طرح آن داشته و از همه مهم تر برند و اندازه این محصول تاثیراتی بیشتر بر روی قیمت خرید آن می گذارد.