تعویض و تنظیم تیغه اره نواری بزرگ

آیا با تعویض تیغه های اره نواری آشنایی دارید؟ آیا می دانید که چگونه باید تیغه دستگاه های اره نواری بزرگ را تعویض و تنظیم کرد تا دچار آسیب نشوند؟
تیغه های دستگاه های اره نواری یکی از حساس ترین لوازم این دستگاه ها می باشد، این تیغه ها پس از استفاده مداوم، کند و یا شکسته می شوند بنابراین نیاز به تعویض دارند.
باید دقت شود که تیغه ای که قرار است جایگزین تیغه فرسوده در اره نواری های بزرگ شود را حتماً از نمایندگی های معتبر تهیه نمایید. همچنین باید توجه داشته باشید که اگر این تیغه ها طبق اصولی که کارخانه تعیین کرده تعویض و تنظیم نشود ممکن است دچار شکستگی و یا اخلال در برش و یا کار دستگاه ایجاد کند. بنابراین تیغه اره‌ برقی و نواری را حتماً طبق دستورالعمل های شرکتی تعویض نمایید.