فروش اره نواری افقی

اره نواری افقی در کارخانه های چوب بری و صنایع بزرگ مورد استفاده قرار میگیرند و قطر فلکه آنها از ۱۰۰ سانتی متر شروع و در قطر های بزرگتر موجود است.

از این اره ها برای برش تنه های بزرگ قطور درخت به برش ها و الوار های کوچکتر استفاده می شود.

تنه های درخت با استفاده از جک برقی یا هیدرولیکی بر روی خط برش قرار می گیرد و اوپراتور تیغه اره نواری را بر روی تنه ی درخت با استفاده از موتور های الکتریکی به حرکت در می آورد. این اره ها با نام (( اره رام )) هم شناخته میشوند .