قطعات انواع دستگاه های اره نواری

تا چه اندازه با قطعات دستگاه های اره نواری آشنایی دارید؟ آیا می دانید که قطعات سایر مدل های دستگاه های اره نواری فولاد بر، قابل استفاده بر روی مدل پرتابل نیستند؟

دستگاه های اره نواری فولاد بر ، در دو مدل ثابت و پرتابل تولید می شود. دستگاه های ثابت نیز خود دارای چندین مدل می باشند که این دستگاه ها دارای وزن زیاد و بر روی زمین و یا میز باید قرار داده شوند و فیکس شوند.

اما مدل پرتابل این دستگاه دارای وزن کم و قابل حمل هستند. مسلماً هر مدل از این دستگاه ها نیازمند قطعاتی هستند و هر مدل قطعات مخصوص به خودش را نیاز دارد. در واقع قطعات دستگاه های پرتابل فقط مخصوص خودشان می باشد و قابل استفاده بر روی سایر مدل های دستگاه نمی باشد.  بنابراین در زمان تهیه قطعات دستگاه پرتابل حتماً به این نکته توجه داشته باشید.